Algemene voorwaarden

Taxifly Algemene voorwaarden

1. Vluchtgegevens
Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op uw Taxifly bevestiging. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met 085-130 22 19.

2. Privévervoer
Bij Taxifly reserveert u altijd een privétaxi. De ritten worden niet gedeeld met anderen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals uitval van chauffeur of voertuig, kan het voorkomen dat u de taxi deelt met anderen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd en u behoud altijd het recht om de rit te annuleren.

3. Ophaaltijd heenreis
a. Het tijdstip waarop u van huis wilt opgehaald worden, wordt door uzelf bepaald. Indien u advies nodig hebt over de ophaaltijd, kunt u ons klantenservice bellen 085-130 22 19.
b. De marge rondom het doorgegeven ophaaltijdstip is 15 minuten (ervoor en erna). Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen met 085-130 22 19.

4. Bagage
a. De klant is zelf verantwoordelijk voor het reserveren van de juiste voertuigcategorie passend bij het aantal personen en bagage dat moet worden vervoerd.
b. Het meenemen van dieren is beperkt tot geleidehonden en hulphonden, dieren in een kooi, zoals kat, konijn, cavia, vogel, etc., en kleine dieren op schoot. Deze moeten bij de reservering worden opgegeven. Taxifly is altijd gerechtigd dieren (niet zijnde geleidehonden en hulphonden) te weigeren.
c. Het vervoer van surfplanken, fietsen, buggy’s, rolstoelen en dergelijke is alleen mogelijk in een personenbus en deze moeten bij de reservering worden opgegeven.
d. Taxifly is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en of schade aan uw bagage.

5. Vertragingen onderweg
Taxifly kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.

6. Terugreis
a. Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft u dit niet door te geven. Taxifly houdt hier al rekening mee.
b. Indien u een tussenvlucht of een tussenstop heeft in uw reisschema dient u dit vooraf aan ons door te geven.
c. Wanneer u, om welke reden dan ook, uw vlucht gemist heeft dient u dit uiterlijk 3 uur voor aanvang van de landingstijdstip van u gemiste vlucht dit aan ons door te geven.
d. Wanneer de klant een juist en geldig vluchtnummer heeft opgegeven bij de reservering is de chauffeur verplicht maximaal tot één (1) uur na landing van de vlucht van de klant, volgens de informatie van de luchthaven, gratis, te blijven wachten. Van de klant wordt verwacht, dat hij de chauffeur, via het telefoonnummer dat op zijn bevestigingsmail staat, op de hoogte houdt van vertragingen op de luchthaven (bijvoorbeeld bij douane of bagageband).
e. Bij vertragingen langer dan een uur zoals bedoeld in art 6-d, wordt €7,50 per kwartier inrekening gebracht voor het wachten.

7. Kinderzitjes
a. Er zijn uitzonderingen op de regels voor het vervoer van kinderen in een auto. Zo hoeven kinderen jonger dan 3 jaar in een taxi of bus niet in een autostoeltje.
b. Taxifly biedt, gratis, de mogelijkheid om stoelverhogers te leveren tijdens het vervoer van kinderen vanaf 3 tot 11 jaar (15-26 kg).
c. Door Taxifly worden, zogenaamde maxi cosi’s (voor baby’s), niet geleverd. U dient hier zelf voor zorg te dragen.
d. Bij een retourreis boeking bij Taxifly kunt u bij Taxifly, gratis, uw eigen kinderzitje(s) of Maxi Cosi opslaan tijdens uw afwezigheid.
e. Taxifly is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave ter bepaling van het juiste beveiligingsmiddel en voor het zoekraken van en of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen.

8. Betaling
a. Het vervoer dient vooraf bij reservering te worden betaald of contant of per PIN bij de chauffeur.
b. In geval van een contante of PIN betaling van een retourboeking dient het gehele bedrag bij de eerste rit te worden voldaan.

9. Annulering en no show

a. Vóór 3 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering een restitutie van de gehele reissom. Bij annuleringen binnen 3 uur voor aanvang van de rit en bij no show is geen restitutie mogelijk. Van no show is sprake wanneer de klant niet wordt aangetroffen door de chauffeur op het geboekte tijdstip en op de geboekte plaats en geen telefonisch contact heeft gelegd met Taxifly of chauffeur om een eventuele vertraging of andere verstoring, waarop chauffeur redelijkerwijs kan reageren, door te geven. De chauffeur heeft de verplichting minimaal 5 minuten te wachten vanaf het geboekte tijdstip, op de geboekte plaats en dient pogingen te ondernemen contact op te nemen met de Klant op het door de Klant opgegeven telefoonnummer, alvorens er sprake is van een no show.
b. Bij vervoer vanaf een luchthaven geldt een afwijkende no show – regeling, zie 6 lid d.

10. Vervoersvoorwaarden
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u middels het contactformulier bij ons melden.

Bel Ons
WhatsApp ons