Privacy- en cookieverklaring


Privacy- en cookieverklaring

Taxifly respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Taxifly verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan van overeenkomsten tot het uitvoeren van haar dienstverlening. Die persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig voor de dienstverlening en worden niet aan derden verstrekt.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals IP-adres, de gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoekgedrag op de website, alsmede de optimalisatie van de werking van de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Taxifly maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden. Deze cookies kunnen worden uitgezet via de browser van de gebruiker.

Iedereen die een relatie met Taxifly heeft, heeft op schriftelijk verzoek het recht zijn persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kan de gebruiker Taxifly op de hoogte stellen, indien hij niet wil worden benaderd met informatie over de producten en diensten van Taxifly.

Taxifly behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Bel Ons
WhatsApp ons